Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Ad-Soyad Birimdeki Görevi Görev Yeri E-mail adresi

Prof.Dr.Ali SÜLÜN
 
Başkan Rektörlük alisulun@mu.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Candan Hasret ŞAHİN Koordinatör/Üye
Eğitim Fakültesi
 
candansahin@mu.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Ali Yiğit KOCABIÇAK
 
Koordinatör Yardımcısı/Üye Spor Bilimleri Fakültesi ayigitkocabicak@mu.edu.tr

Dr.Öğr. Üyesi Şevket ÖZDEMİR
 
Üye Sağlık Bilimleri Fakültesi sevketozdemir@mu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Fatma ULU
Üye
İslami İlimler Fakültesi fatmaulu@mu.edu.tr
Arş.Gör.Dr. Erdem TÜRK Üye Mühendislik Fakültesi- Bilgisayar Yazılımı ABD erdemturk@mu.edu.tr
Öğr. Gör. İkbal GÜVEN ARSLAN Üye Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu ikbalguvenarslan@mu.edu.tr
Daire Başkanı Şamil Türkay AKTÜRK Üye Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı samilakturk@mu.edu.tr
Daire Başkanı Vekili Öğr.Gör.Tayfun ÖZCAN Üye Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
 
tayfunozcan@mu.edu.tr