Misyon


Engelli öğrencilerin evrensel ve insan haklarına ilişkin değerler ışığında, güncel bilgi ve teknolojiyi kullanarak, ulusal ve uluslararası standartlarda eğitim-öğretim, araştırma- geliştirme ve uygulama yapma haklarının gözetilmesi, engelli bireylere eğitimde fırsat eşitliği sağlanması, engellerine rağmen toplumsal, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmaktır.
Engelli öğrencilerimizin yetenekleri dahilinde değişkenlere bağlı hareket kısıtlılıklarını azaltarak, bağımsızlık alanlarını güçlendirmek, çevresel engellerini kaldıran düzenlemeler yapmaktır.