Engelli Öğrenci Danışmanları

Enstitü/Fakülte/Meslek Yüksekokulu Unvan,Ad, Soyad Görevlendirilme Tarihi
(görev süresi 2 yıl)
E-mail adresi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dr.Öğr.Üyesi Özkan ÇELİK 02/12/2020
 
ocelik@mu.edu.tr 
 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dr.Öğr.Üyesi Gülay MANAV 18/06/2021 gulaymanav@mu.edu.tr
 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Doç.Dr.Zafer DURDU 29/09/2020 zaferdurdu@mu.edu.tr  
 
Fen Bilimleri Enstitüsü Prof.Dr.Hülya KARA SUBAŞAT 01/12/2020 hulyasubasat@mu.edu.tr
 
Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Arş.Gör.Dr.Didar Ezgi ÖZDAĞ 07/01/2020 ezgiozdag@mu.edu.tr
 
Diş Hekimliği Fakültesi Dr.Öğr.Üyesi Özgül CARTI DÖRTERLER 01/07/2020 ozgulcarti@mu.edu.tr
Edebiyat Fakültesi Dr.Öğr.Üyesi Özlem KARSANDIK YAZICI
Arş.Gör.Serhat KUMBALI
11/01/2021

01/12/2021
ozlemyazici@mu.edu.tr

serhatkumbali@mu.edu.tr
Eğitim Fakültesi Arş.Gör.Arca ADIGÜZEL 05/08/2020 arcaadiguzel@mu.edu.tr
Fen Fakültesi Doç.Dr.Sibel PAŞALI ATMACA 07/07/2020 sibela@mu.edu.tr
Fethiye İşletme Fakültesi Arş.Gör.Ezgi KUYU 29/06/2020 ezgikuyu@mu.edu.tr
Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr.Öğr.Üyesi Münevver OTUZOĞLU 05/08/2020 munevverotuzoglu@mu.edu.tr
Fethiye Ziraat Fakültesi      
Hukuk Fakültesi      
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof.Dr.Betül ALTUNTAŞ 06/03/2020 betulaltuntas@mu.edu.tr
 
İslami İlimler Fakültesi Dr.Öğr.Üyesi Mustafa TANRIVERDİ 29/06/2020 mustafatanriverdi@mu.edu.tr
Milas Veteriner Fakültesi Doç.Dr.Tuba BÜLBÜL 02/07/2020 tubabulbul@mu.edu.tr
Mimarlık Fakültesi Doç.Dr.Öncü BAŞOĞLAN AVŞAR 04/03/2020 oncuavsar@mu.edu.tr
 
Mühendislik Fakültesi Arş.Gör.Erdem TÜRK 11/11/2020 erdemturk@mu.edu.tr
 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Prof.Dr.Banu BAYAR
Öğr.Gör.Dr.Aysu BESLER
30/06/2020 bbayar@mu.edu.tr
abesler@mu.edu.tr
Spor Bilimleri Fakültesi Öğr.Gör.Ali Yiğit KOCABIÇAK 05/03/2020 ayigitkocabicak@mu.edu.tr
 
Su Ürünleri Fakültesi Öğr.Gör.Dr.Canan ÖNTAŞ 16/01/2020 cananontas@mu.edu.tr
 
Teknik Eğitim Fakültesi      
Teknoloji Fakültesi Doç.Dr.Mehmet YENİOCAK 06/08/2020 myeniocak@mu.edu.tr
 
Tıp Fakültesi Prof.Dr.A.Akın SİVASLIOĞLU
Doç.Dr.Gülhan AKBABA
Doç.Dr.İbrahim ALTUN
24/03/2021
24/03/2021
24/03/2021
akinsivaslioglu@mu.edu.tr
gulhanakbaba@mu.edu.tr
ibrahimaltun@mu.edu.tr
Turizm Fakültesi Dr.Öğr.Üyesi Reyhan ARSLAN AYAZLAR
Arş.Gör.Dr.Merve BULUT
05/03/2020
20/10/2020
reyhanayazlar@mu.edu.tr
mervebas@mu.edu.tr
Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu Dr.Nur UYLAŞ SATI 18/02/2021 nursati@mu.edu.tr
 
Dalaman Meslek Yüksekokulu Öğr.Gör.Nuray AYHAN 05/03/2020 nuraya@mu.edu.tr
 
Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu Öğr.Gör.Canan DOĞAN 05/03/2020 cdogan@mu.edu.tr
 
Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu Öğr.Gör.Sebile ÖZCAN 06/08/2020 sebileozcan@mu.edu.tr
Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğr.Gör.Murat Can OKTAY 01/07/2020 muratcanoktay@mu.edu.tr
Kavaklıdere Meslek Yüksekokulu Öğr.Gör.Yasin PELİT
Öğr.Gör.Jale YAZGAN
27/02/2020 yasinpelit@mu.edu.tr
jaleyazgan@mu.edu.tr
 
Köyceğiz Meslek Yüksekokulu Öğr.Gör.Erkan BİNGÖL 16/01/2020 erkanbingol@mu.edu.tr
 
Köyceğiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğr.Gör.Zahide YUVAKGİL 04/03/2020 zahideyuvakgil@mu.edu.tr
 
Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu Öğr.Gör.Ferhan GÖNCÜ 11/03/2020 fgoncu@mu.edu.tr
 
Milas Meslek Yüksekokulu Öğr.Gör.Canan KORK ÇİFCİ 09/3/2020 ccanan@mu.edu.tr
 
Muğla Meslek Yüksekokulu Öğr.Gör.Tuğba DENİZ
Öğr.Gör.Aykut Can DEMİREL
30/01/2020
30/01/2020
tugbadeniz@mu.edu.tr
aykutcandemirel@mu.edu.tr
 
Ortaca Meslek Yüksekokulu Öğr.Gör.Hacı Ahmet ÇAKIR 21/07/2020 ahmetcakir@mu.edu.tr
 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğr.Gör.Zeynep ACAR 05/03/2020 zeynepacar@mu.edu.tr
 
Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu Öğr.Gör.İkbal GÜVEN ARSLAN 09/03/2020 ikbalguvenarslan@mu.edu.tr
 
Yatağan Meslek Yüksekokulu Öğr.Gör.Emrah SEVİNÇ 01/07/2020 emrahsevinc@mu.edu.tr
 
Dalaman Sivil Havacılık Yüksekokulu Dr.Öğr.Üyesi Bekir TUNCER 05/03/2020 btuncer@mu.edu.tr
 
Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Dr.Öğr.Üyesi Deniz ŞARLAK
Dr.Öğr.Üyesi Bülent ÖNGÖREN
03/01/2020
03/01/2020
ksarlak@mu.edu.tr
bulentongoren@mu.edu.tr
 
Yabancı Diller Yüksekokulu Öğr.Gör.Gönül KELEŞ 02/07/2020 kgonul@mu.edu.tr
>